Zaposlite talente

Pametnija procena, davanje rezultata

Zapošljavanje je ključ uspešnih organizacija. Zapošljavanje pravih ljudi od suštinskog je značaja za izgradnju i jačanje velikih korporativnih kultura, a jak tim lidera od vitalnog je značaja za uspeh kompanije. Naš moderan, dobro istražen, onlajn paket upitnika ličnosti, testova sposobnosti, provere poslovnog ponašanja kao i testova situacione procene, daje rezultate koji su važni menadžmentu kompanije.  A iskustvo koje naši alati pružaju kandidatima tokom procesa selekcije je izuzetno važno, jer pravi razliku u odnosu na ostale kompanije  i njihove procese zapošljavanja.


Veliko poverenje klijenata smo stekli pružajući im podršku u izboru kandidata pomoću naših alata koji:

  • imaju najveću validnost koja se ogleda u pravednom, održivom i pouzdanom donošenju odluka pri zapošljavanju
  • isporučuju pametniji, sveobuhvatniji i moderniji pristup zapošljavanju koji donosi rezultate
  • pružaju najbolji i najautentičniji način za pristup regrutovanju zahtevnih pozicija
  • vam omogućavaju da objedinite rezultate/izveštaje koji odgovaraju pozicijama na svim nivoima unutar kompanije
  • pružaju sve merljive parametre neophodne za zaista efikasan proces zapošljavanja
  • olakšavaju regruterima donošenje odluke u procesu selekcije, pomoću niza dinamičkih rešenja i opcija za kreiranje rang liste kandidata

Zaposlite
Talente sa
Wave-om

Povećajte verovatnoću da ćete  zaposliti talente sa najmoćnijim upitnicima o ličnosti za predviđanje učinka i potencijala na tržištu

Saznajte više

Uključite talente
u testove situacione procene

Dajte kandidatima „wow efekat” koristeći tailor made i custom made poslovne scenarije relevantne za posao koji meri područja koja će predvideti njihovo najverovatnije poslovno ponašanje u budućoj ulozi

Saznajte više

Selektujte Talente pomoću testova sposobnosti

Dosledno su dokazani kao najvažniji prediktor učinka na radnom mestu. Pogledajte naš fleksibilan i sveobuhvatan raspon testova koji nudi pametniji pristup proceni zaposlenih

Saznajte više

Uskladite
talente sa njihovim snagama

Maksimalno povećajte broj kandidata koristeći naš paket upitnika za proveru ponašanja da biste identifikovali potencijal, generisali rezultate prilagođene poslu i postavili prave kandidate na prave pozicije

Saznajte više

Da biste saznali više o tome šta radimo, kontaktirajte sa nama
i član našeg tima će vam se ubrzo javiti.

Započnite svoj projekat sa nama