Upravljajte talentima

Odaberite najbolje lidere identifikujući pojedince sa potencijalom da razviju kompaniju pri čemu će oni imati najveći poslovni uticaj na njen rast.

Kreirajte programe za razvoj lidera sa visokim potencijalom i omogućite im koučing i povratne informacije (feedback) kako biste još brže razvili njihov potencijal.

Razumite performance management i efikasno upravljajte njime zarad najboljih performansi zaposlenih.

Izbor lidera
Razvoj lidera
Identifikovanje preduzetnika
Professional Styles Expert Report

Profesionalni stilovi se koriste u izboru, razvoju, upravljanju talentima, planiranju naslednika, programima liderstva, koučingu i planiranju karijere.

Profesionalni stilovi mere motive, talente, željenu kulturu i potencijal kompetencija u ovom dinamičkom online 40-minutnom upitniku koji ima 12 strana i prikazuje ključne razlike među kandidatima pri izboru.

Leadership Impact Report

Ovaj izveštaj menadžmentu kompanije daje pravu informaciju o ponašanju lidera pri ostvarivanju rezultata i uticaju tog ponašanja na njegov liderski stil. Izveštaj ističe pozitivne razvojne savete, kako da se premosti razlika  između liderskog stila i potencijalnog negativnog uticaja njegovog ponašanja na rezultate.

Vreme za popunajvanje online upitnika je 40 minuta – Wave Professional Styles.

Leadership Risk Report

Ovaj izveštaj prikazuje potencijalni razvoj nesvesnih negativnih ponašanja kod budućih i postojećih lidera. Identifikuje nenamerna rizična područja ponašanja i načine ublažavanja njihovih posledica po pojedinca, organizaciju i kulturu kompanije.

Ovaj izveštaj je generisan iz upitnika ličnosti Wave Professional Stiles i Wave Leadership Risk Report i može se koristiti za regrutovanje budućih uspešnih lidera, kao prepoznavanje njihovih potencijalnih rizičnih ponašanja u vašoj organizaciji.

Vreme za popunajvanje online upitnika je 40 minuta – Wave Professional Styles.

Leadership Impact 360 Report

Moćan razvojni alat za isticanje identiteta lidera u odnosu na percepciju lidera. Prikupite povratne informacije od niza ključnih aktera o uticaju lidera na ciljeve kompanije u devet kritičnih poslovnih oblasti. Ovaj izveštaj se može koristiti za procenu učinka lidera u vašoj organizaciji, za pomoć u ličnom razvoju i napredovanju lidera, za procenu načina na koji članovi tima percipiraju liderske figure i njihov doprinos organizaciji.

Vreme za popunjavanje online upitnika je 10 minuta – Wave Performance 360.

Performance 360 Expert Report

Ova procena daje individualne povratne informacije o radu zaposlenih na najopsežniji način. Izveštaj je osmišljen za upotrebu u ličnom razvoju, koučingu, razvoju liderstva i pružanju specifičnih povratnih informacija o radnom učinku zaposlenog. Ova online procena omogućava relevantnim pojedinacima da ocene učinak kolege na poslu. Kako pojedinac doživljava sebe i kako se to upoređuje sa percepcijom drugih ljudi je veoma važno sredstvo za dobijanje povratne informacije za razvoj zaposlenog.

Vreme za popunjavanje online upitnika je 10 minuta – Wave Performance 360.

Entrepreneurial Report

Ovaj izveštaj se koristi za procenu preduzetničkog potencijala, na osnovu Entrecode modela. Dizajniran je za upotrebu u: zapošljavanju, proceni rizičnog kapitala i novim poslovnim prilikama kao i idejama (“biznis inkubatorima”). Takođe koristi se za razvoj preduzetnika i podsticanje korporativnog preduzetničkog duha i inovacija.

Vreme za popunajvanje online upitnika je 13 minuta – Wave Focus Styles, 40 minuta – Wave Professional Styles.

Budite i vi deo najveće svetske mreže u razvoju talenata!

Započnite svoj projekat sa nama