Atria Group - Matice srpske 87a, Beograd, Srbija

Nauči kako da koristiš WAVE PERSONALITY TEST za procenu talenata!

Sertifikacioni trening Personality Test

Datum treninga: 31.9-1.10.2024. | Trajanje treninga: 2 dana

Prijavite se

Šta izdvaja ,,Wave” upitnike ličnosti?

„Wave” je upitnik ličnosti za predviđanje performansi i potencijala. Njegova upotreba vam daje uvid u kompletan pristup pri proceni talenata i objedinjuje sve poslovne procese.

Na ovom sertifikacionom treningu:

 • Steći ćete uvid u primenu Wave Performance Culture Framework-a koji ćete moći da koristite u svom svakodnevnom radu. Njegova primena daće vam osnov za kreiranje Talent Pipeline-a na nivou željene kuture performansi koja je usklađena sa ciljevima organizacije kroz precizne i merljive rezultate.
 • Steći ćete uvid i u primenu Wave Professional Styles Expert Report upitnikom ličnosti koji identifikuje talente, motive rada i preferiranu kulturu osobe u jednom dinamičkom izveštaju.
 • Upoznaćete se sa jedinstvenom procenom pri profilisanju kandidata i zaposlenih na osnovu koje ćete  naučiti kako da tumačite tri specifične oblasti koje se nalaze ispod ukupnih rezultata (Deep Dives) na testu ličnosti.
 •  Dobićete uvid u najsavremenija rešenja koja pokreću integrisanu i inovativnu strategiju razvoja talenata tokom celog njihovog ciklusa u oblasti Talent & Performance Management-a.

Koje uvide će vam omogućiti Deep Dives u okviru Wave upitnika ličnosti?

 Tri jedinstvena i duboka uvida dobijaju se jednim upitnikom ličnosti.
Wave upitnik ličnosti identifikuje talente, motive rada i preferiranu kulturu osobe. Na ovaj način ćete
moći da ,,zaronite dublje” i bolje razumete ponašanje kandidata na radnom mestu.

 • Facest ranges
  ističe razlike u rasponu rezultata na dimenzijama ličnosti u okviru ispitivane kompetencije.

 • Motive-Talent Splits
  ističe neusklađenost između motiva rada i talenata kod kandidata u okviru njihove dimenzije ličnosti.

 • Normative-Ipsative Splits
  ističe značajne razlike u samoproceni kandidata u okviru dimenzija ličnosti (prevelika ili premala kritičnost / precenjenost ili potcenjenost određenih poslovnih ponašanja).

Prednosti Personality Test treninga

Znanja stečena na ovom treningu polazniku omogućavaju da preduzme aktivniju ulogu u promenama i razvojnim procesima u organizaciji.
Primena Saville Assessment metodologije omogućava polazniku strateški da unapredi:
Analizu poslova, sistematizaciju, opise posla preciznim definisanjem očekivanja od svakog posla, primenom Univerzalnog okvira kompetencija.
Selekciju, regrutaciju, onbording brz odabir najboljih kandidata po potrebnim kriterijumima primenom nekih od različitih testova iz Saville Assessment portfolija i precizno definisanim akcionim planom njihovog ulaska u sistem poslovanja.
Procese reorganizacije i restrukturiranja biranjem najboljih uloga za postojeće saradnike u skladu sa njihovim prirodnim potencijalima i razvijenošću kompetencija.
Razvoj saradnika i timova identifikovanje razvojnih potreba i razvojnih potencijala svakog zaposlenog i svih timova u kompaniji.
Procese nasleđivanja i planiranja karijere uvidom u Deep Dives rezultate moći ćete tačno da odredite zaposlene visoke motivacije i talenata rada (HiPO model).
Definisanje liderskog potencijala i kreiranje liderskog pipeline-a identifikujte najbolje lidere sa potencijalom da razviju kompaniju pri čemu će oni imati najveći poslovni uticaj na njen rast.
Definisanje rizičnih ponašanja lidera određivanje i smanjenje rizika koji lideri mogu doneti sebi, poslovanju vaše kompanije i narušiti korporativnu kulturu.
Željenu kulturu kompanije povezati ključna i željena ponašanja zaposlenih sa radnim okruženjem i strateškim ciljevima kompanje (Wave Culture Framework – culture/ environment fit))

Naš pristup u proceni i testiranja podržavaju pravilne odluke o kandidatima i zaposlenima kroz ceo ciklus zapošljavanja i rada i omogućavaju kompaniji da napravi transparentan, standardizovan i naučno validiran sistem po kome će donositi odluke o karijernom razvoju svojih saradnika ili izboru novih članova tima.

Zajedno ćemo uspeti da transformišemo način na koji ćete koristiti psihometrijske procene testova ličnosti i sposobnosti u radnom okruženju (ROI model).

Time ćemo vas podržati da vršite proveru potencijala i performansi i da postavljate nove strateške ciljeve pri zapošljavanju, izgradnji i razvoju talenata.

Kome je trening namenjen?

Saville assessment je alat koji ima široku primenu u svim industrijama i oblastima biznisa. Namenjen je ljudima na rukovodećim pozicijama, menadžerima, tim liderima ali i HR profesionalcima koji aktivno učestvuju u regrutaciji, evaluaciji i razvoju zaposlenih.

Personality Test trening se sastoji od:

 • Pripremnog dela– koji sadrži popunjavanje svog ličnog asesmenta Professional Styles Expert Report, putem kojeg će se učesnici treninga upoznati sa svojim profesionalnim stilovima, motivima, talentima, potencijalom svojih kompetencija kao i svojom preferiranom kulturom ponašanja u radnom okruženju.
 • Praktičnog dela– Tokom dva dana treninga, učesnici prolaze kroz najbitnije elemente psihometrijskog testiranja i kroz interaktivne vežbe isprobavaju Wave rešenja na samom treningu.

Internacionalno priznat sertifikat

Personality Test trening omogućava sertifikaciju po internacionalnim standardima u profesionalnom testiranju: sertifikat o kompetentnosti za upotrebu testova ličnosti koji su akreditovani od strane Britanskog društva psihologa (British Psychological Society (BPS)).

Svetski nagrađivan asesement provajder

Kao svetski nagrađivan asesment provajder obezbeđujemo testove ličnosti i sposobnosti, testove situacione procene i analizu talenata i zaposlenih putem procene 360 koja povezuje ekpertizu sa digitalnim inovacijama.

Ostvarite vrhunske rezultate u selekciji i razvoju talenata i lidera!

Prijavite se na trening Personality Test

Trening Personality Test biće održan 31. septembra i 1. oktobra 2024. i održaće se u prostorijama kompanije Atria Group na adresi Matice srpske 87a, Beograd.

1500€


Mogućnost plaćanja na rate i putem administrativne zabrane.

Kako biste saznali više o trenutnim popustima i uslovima plaćanja, popunite formu i mi ćemo Vas kontaktirati u što kraćem roku!

Uhvatite sjajnu priliku!

Popusti za rane prijave od 15% do 31. jula

x