Saville Tea Time

Nakon Doručka kod Savila i sada već održana dva sertifikaciona treninga, odlučili smo da organizujemo još jedno predstavljanje Saville Assessment metodologije (London, UK) koja je kreirana specijalno za Talent & Perfomance Management procese.

Ovog puta prezentovanje ove značajne metodologije koja nam dolazi iz Londona zamislili smo kao Tea time za HR profesionalce iz vodećih kompanija u Srbiji. Cilj čajanke jeste da se na interaktivan način HR zajednica upozna sa najnovijim trendovima na tržištu u oblasti Talent & Performance Management-a.

Nama iz Atria Group je veliko zadovoljstvo da na ovaj simboličan način predstavimo novi pristup u proceni talenata i zaposlenih.

Datum: 23.11.2021.
Lokacija: Coffee, Tea & Sympathy, Balkanska 2, Beograd 11000

Broj učesnika je ograničen, molimo Vas da svoj dolazak potvrdite putem prijavne forme.